Kom op i helikopteren

Af Ejler Schütt

Det socialdemokratiske byrådsmedlem Egon Madsen oplyser i læserbrev, at jeg altså ikke sidder i Teknik – og miljøudvalget.
Hvis det kan tilfredsstille Madsen, så kan jeg da kun give ham fuldstændig ret i den iagttagelse.
Dansk Folkepartis post i Teknik – og miljøudvalget varetages, på strålende vis, af formanden for udvalget, Arne Leyh Petersen.
Skulle socialisten Egon Madsen gå med den vildfarelse, at man ikke kan tillade sig at udtale sig om andre udvalgs anliggender, så vil jeg råde ham til at komme ud af den vildfarelse.
Grunden til Madsens læserbrev er, at jeg har udtalt, at forundersøgelsen til færdiggørelse af cykelstien på hovedvej 10 igangsættes.
Dvs undersøgelser af muligheder og økonomi for anlæggelse og færdiggørelse af cykelstien på hovedvej 10 fra Nørbyvej til rundkørslen ved Bodumvej.
Dette er i fuld overensstemmelse med budgetforliget, der blev indgået af hele byrådet i 2017, og Teknik – og Miljøforvaltningen anbefaler dette igangsat.
Og praksis er, at et nyt byråd naturligvis respekterer aftaler om anlæg indgået af partierne fra det forrige byråd.
Så jeg var overbevist om, at det blev vedtaget.
Men jeg var for hurtig ude.
Undersøgelse af færdiggørelsen af cykelstien på den stærkt trafikerede hovedvej 10 er desværre udsat.
Men jeg håber, at sognerådspolitikken lægges til side og, at man kommer op i helikopteren og ser det hele i et større perspektiv og, at den ved budgetforliget i 2017 vedtagne forundersøgelse igangsættes.