Fremgang i beskæftigelsen

Af Ejler Schütt
Private virksomheder har ansat 137000 personer ekstra på tre år samtidig med, at 42000 personer i samme periode er kommet væk fra offentlig forsørgelse .
i Aabenraa Kommune  er udviklingen i private lønmodtager jobs i perioden dec. 2014 til dec. 2017 steget med 4,1%, hvilket udgør den største stigning i de 4 sønderjydske kommuner.
Denne positive og glædelige udvikling i vores kommune skal fastholdes og udbygges.
Glædeligt er det også, at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen V, gang på gang fremhæver vores kommunes indsats, som det gode eksempel, ved at vi investerer kraftigt for at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere, og for at få flere og flere gjort selvforsørgede.
Det nytter at gøre noget ekstra, og med nytænkning.
For 2½ år siden bad Arbejdsmarkedsudvalget byrådet om 68 millioner kr. over 4 år til investeringsstrategi KIK 1, og stod samtidig inde for, at vi over disse 4 år ville spare 68 mill.
Vi ville arbejde for at halvvere antallet af kontanthjælpsmodtager ra ca. 1000 til 500, og vi ville forøge antallet af selvforsørgende flygtninge fra efter integrationsperioden fra 15% til 50%.
Vi nåede målsætningen 1½ år før forventet, og er nu igang med et nyt projekt, KIK 2.
At vi er kommet så langt skyldes byrådets vision, og gode og dygtige og  engagerede medarbejdere hele vejen rundt, og som det vigtigste, at vore virksomheder er utroligt flinke og velvillige til at træde til med plads i deres virksomheder.
Det er ude i virksomhederne man får fodfæste på arbejdsmarkedet.
Jeg synes godt, at vi i kommunen kan tillade os at være lidt stolte af de opnåede resuiltater indtil nu, men vi skal videre.