DF fællesmøde for folkevalgte politikere

Af Ida Smed
Den 23 november 2019 blev der afholdt et dagsmøde, hvor alle folkevalgte fra kommuner, regionsråd og folketing samledes. Meningen med mødet var at sparre med hinanden, give hinanden en idé om, hvad der bliver arbejdet med de forskellige steder. Give hinanden ideér og gode råd. Alt sammen noget, der gerne skulle få os til at stå stærkere. Aabenraa byråd deltog med 60% og kunne således repræsentere Ejler, Jane og Ida. Det var et godt møde, med mange gode input.
Fremover afholdes der to møder årligt af denne kaliber. Også bestyrelserne rundt om i landet, bliver indbudt til aftenmøder. Det første løber af stablen d.9. december. Fra Aabenraa lokalforening deltager det meste af bestyrelsen, plus Kevin Holm-Jensen fra DFU.