Dannebrogordenens Ridderkors

Af Ole Strandlyst

Den 29 januar 2020 blev der uddelt Ridderkors til kommunale politikere, der har siddet i kommunalbestyrelse i mere end 16 år. I Aabenraa Kommune blev hele syv byrådspolitikere onsdag tildelt ridderkorset i forbindelse med byrådsmødet, herunder Ejler Schütt (DF).