Nyhed

Generalforsamling DF Aabenraa aflyst

Generalforsamlingen søndag den 15. marts for DF Aabenraa er indtil videre aflyst grundet Corona virus. Dette på anbefaling af hovedorganisationen for DF. Vi vil orientere medlemmerne om en ny dato når situationen tillader det.

Læs mere

DF Plakat ved genforening

Ved Sønderborg Slot hænger der en plakat af vores DF politiker Jette Julius Kristiansen i forbindelse med genforeningen.

Læs mere

Dannebrogordenens Ridderkors

Den 29 januar 2020 blev der uddelt Ridderkors til kommunale politikere, der har siddet i kommunalbestyrelse i mere end 16 år. I Aabenraa Kommune blev hele syv byrådspolitikere onsdag tildelt ridderkorset i forbindelse med byrådsmødet, herunder Ejler Schütt (DF).

Læs mere

DF fællesmøde for folkevalgte politikere

Den 23 november 2019 blev der afholdt et dagsmøde, hvor alle folkevalgte fra kommuner, regionsråd og folketing samledes. Meningen med mødet var at sparre med hinanden, give hinanden en idé om, hvad der bliver arbejdet med de forskellige steder. Give hinanden ideér og gode råd. Alt sammen noget, der gerne skulle få os til at…

Læs mere

DF ved DHL stafet 2018 i Aabenraa

Onsdag den 22 august var der igen DHL stafet i Aabenraa med over 6000 deltagere. DF Aabenraa deltog med byrådsmedlem Eiler Schütt, Arne Leyh Petersen og Jane Thorgeisson samt 1. suppleant Ole Strandlyst og 2017 kandidat Christian Gramstrup Lauridsen. Et fantastisk vejr og en ny spændende rute til de gående hold, som vores hold var…

Læs mere